Skip links
gestión de fondos Next Generation

Daleph continua acompanyant les administracions locals a desenvolupar i aprovar plans antifrau per a la gestió de fons next generation

Daleph segueix executant projectes d’acompanyament a administracions locals i supralocals en l’elaboració i aprovació d’un Pla de mesures antifrau que compleixi els requisits fixats a l’Ordre Ministerial HFP/1030/2021 per gestionar els Fons europeus Next Generation.

El projecte s’enfoca en el treball conjunt entre Daleph i l’administració pública per a l’elaboració dels continguts, acompanyament i adaptació dels instruments, procediments i requeriments que preveu l’Ordre ministerial per tal de garantir-ne el compliment. La manera de treballar està dirigida a què el Pla de mesures antifrau s’adapti a la realitat de l’estructura i organització de cada entitat, i al volum de fons Next Generation a gestionar.

Daleph executa el projecte tenint en compte els terminis establerts a l’Ordre Ministerial HFP/1030/2021 per l’execució dels projectes amb fons Next Generation, especialment en els casos en què els ens ja son adjudicataris i el Pla de mesures antifrau ha de ser aprovat en un termini concret.

Durant els primers mesos de 2022, Daleph ha estat acompanyant en l’elaboració de plans antifrau als Ajuntaments de Sevilla, d’Eivissa, de Figueres, de Roses, de Sant Feliu de Guíxols, de Jerez de la Frontera, de Torremolinos, entre d’altres, així com a les Diputacions de Granada i Córdoba, i a l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Deixa un comentari