Skip links

Plan Antifraude

D’on venen els plans antifrau?

Les Institucions Europees, per tal de pal·liar els efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia de Covid-19, han posat en marxa un instrument excepcional de recuperació temporal conegut com Next Generation UE (NGUE).

Els fons NGUE s’articulen a través de diversos programes, d’entre els quals en destaca el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que constitueix el nucli del Fons de Recuperació, i que es vertebra a partir del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

A nivell estatal, els fons MRR s’han vehiculat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fixa un conjunt de fites i objectius d’estricte compliment.

mrr
plan-antifraude

Amb la finalitat de configurar i desenvolupar un sistema de gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes previstos al PRTR, va ser aprovada l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’Ordre recull un seguit de principis, d’entre els quals en destaca el reforç dels mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la gestió i execució dels fons vinculats al PRTR. Concretament, l’Ordre estableix l’obligació que tota entitat decisora o executora que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un Pla de Mesures Antifrau.

Per què implementar un pla antifrau?

Perquè suposa dotar a l’entitat de mecanismes eficaços de lluita contra el frau i la corrupció.

Perquè permetrà a l’entitat optar a ser gestora o executora de fons europeus Next Generartion.

Perquè possibilitarà a l’entitat garantir i declarar que, en l’àmbit de la seva actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables.

Perquè propiciarà un impuls al desenvolupament i gestió de la integritat pública a l’entitat, reforçant la confiança de la ciutadania en relació amb la gestió de fons públics.

plan de recuperación transformación y resiliencia

Quins beneficis aporta?

La implementació d’un Pla de mesures antifrau aporta beneficis des d’una doble perspectiva. D’una banda, permet a l’entitat o administració establir eines eficaces de lluita contra el frau, promocionant una gestió més eficient i transparent dels recursos públics. I de l’altra, possibilita que l’entitat sigui beneficiària de fons Next Generation, garantint i declarant que, en l’àmbit de la seva actuació, els fons s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables.